מערכת שעות

יום ראשון

08:00-09:00   בינוני

09:00-10:00   בינוני

10:00-11:00   מתחילים

11:00-12:00   מתקדמים

12:00-13:00   מתקדמים

ראשון ערב

16:00-17:00   בינוני

17:30-18:30   בינוני

18:30-19:30   מתחילים

19:30-20:30   מתקדמים

יום שני

08:00-09:00   בינוני

09:00-10:00   מתחילים

10:00-11:00   מתחילים/בינוני

יום שלישי

08:00-09:00   בינוני

09:00-10:00   מתקדמים

10:00-11:00   בינוני

11:00-12:00   מתחילים

12:00-13:00   בינוני

שלישי ערב

18:00-19:00   מתחילים

19:00-20:00   מתקדמים

יום רביעי

08:00-09:00   בינוני

09:00-10:00   בינוני

10:00-11:00   מתחילים

11:00-12:00   מתקדמים

12:00-13:00   מתקדמים/בינוני

רביעי ערב

16:00-17:00   בינוני

18:30-19:30   מתחילים

יום חמישי

08:00-09:00   בינוני

09:00-10:00   מתחילים

11:30-12:30   מתחילים

12:30-13:30   מתקדמים/בינוני

13:30-14:30   מתקדמים/בינוני

חמישי ערב

17:30-18:30   מתחילים/בינוני

18:30-19:30   מתקדמים

יום שישי

08:30-09:30   מתקדמים

09:30-10:30   בינוני

10:30-11:30   מתחילים