מערכת שעות

יום ראשון

08:00-09:00
בינוני

09:00-10:00
בינוני

10:00-11:00
מתחילים

11:00-12:00
מתקדמים

12:00-13:00
מתקדמים

16:00-17:00
בינוני

17:00-18:00
בינוני

18:00-19:00
מתחילים

19:00-20:00
מתקדמים

יום שני

08:00-09:00
בינוני

09:00-10:00
מתחילים

10:00-11:00
מתחילים/בינוני

18:00-19:00
מתחילים

19:00-20:00
בנוני/מתקדמים

יום שלישי

08:00-09:00
בינוני

09:00-10:00
מתקדמים

10:00-11:00
בינוני

11:00-12:00
מתחילים

12:00-13:00
בינוני

18:00-19:00
מתחילים

19:00-20:00
מתקדמים

יום רביעי

08:00-09:00
בינוני

09:00-10:00
בינוני

10:00-11:00
מתחילים

11:00-12:00
מתקדמים

12:00-13:00
מתקדמים/בינוני

16:00-17:00
בינוני

17:00-18:00
מתחילים

יום חמישי

08:00-09:00
בינוני

09:00-10:00
מתחילים

11:30-12:30
מתחילים

12:30-13:30
מתקדמים/בינוני

13:30-14:30
מתקדמים/בינוני

17:30-18:30
מתחילים/בינוני

18:30-19:30
מתקדמים

יום שישי

08:30-09:30
מתקדמים

09:30-10:30
בינוני

10:30-11:30
מתחילים